facebook |  Telefon 23 03 07 70   |   kunde innlogging

Døgnbemannet vaktsentral

Døgnbemannet vaktsentral

Vår alarmstasjon er operativ 24 timer i døgnet, hele året. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften, og har tiltaksplaner som vil sørge for kontiunelig drift. Dette gjelder f.eks. strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror, m.m.

Vår alarmstasjon har TV-overvåkning og adgangskontroll, og er på denne måten sikret mot uvedkommende. Alarmstasjonen er hjertet i bedriften, og har all informasjon om hvor våre vektere er, hvem som er på jobb, kompetansen til hver enkelt ansatt/vekter, direktekontakt med politi/brannvesen, kundeinformasjon, m.m. På denne måten er alarmastasjonen rask til å kunne få flere vektere på plass for bistand, eller kontakt med det offentlig. Alarmstasjonen er lokalisert på Søndre Nordstrand.

Alarmstasjon har følgende oppgaver:
Aksjonere på alle former for alarmer, med utrykning.
Kontroll over egne vektere.
Bistå vektere og kunder ved behov.
Informasjonstjenester for kunder utenom normal arbeidstid.

Oppdragene tildeles og utføres av de operative vekterne. Vekterne har kontinuerlig kontakt med alarmstasjonen, som ved behov videreformidler informasjon direkte til brannvesen, politi og legevakt

Bestill i dag - ring oss på 23 03 07 70

Sikkerhetsgruppen logo hvit

Telefon 23 03 07 70
post@sikkerhetsgruppen.no

Sikkerhetsgruppen AS
Utrykningsstasjon 1
Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo

Utrykningsstasjon 2
Ekebergveien 178, 1162 Oslo

Følg oss på facebook