facebook |  Telefon 23 03 07 70   |   kunde innlogging

Trygghet utenfor hjemmet

Trygghet utenfor hjemmet

Dagens smarttelefoner, med innebygget GPS, muliggjør løsninger for vår egenutviklede mobile personalarm. Dette er tilgjengelig for våre kunder med Android og iPhone. Når alarmen utløses, får vi umiddelbart varsel på våre skjermer sammen med stedet der alarmen er utløst. Om en truende situasjon skulle oppstå eller du får et illebefinnende, kan du trykke på alarmen. Vi setter da i gang med avtalt prosedyre og evt. utrykning.

Bestill i dag - ring oss på 23 03 07 70

Sikkerhetsgruppen logo hvit

Telefon 23 03 07 70
post@sikkerhetsgruppen.no

Sikkerhetsgruppen AS
Utrykningsstasjon 1
Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo

Utrykningsstasjon 2
Ekebergveien 178, 1162 Oslo

Følg oss på facebook