Skip to main content

Sikkerhet for din bedrift

Vi leverer moderne løsninger innen alarmsystemer, adgangskontroll, kameraovervåkning, og mer, og besørger vakthold og utrykning. 

Det er en trygghet i å ha alarmer og sikkerhetssystemer hos en og samme leverandør. Sikkerhetsgruppen AS har full oversikt over alt fra kameraovervåkning til brannsikring og vektertjenester. En komplett sikkerhetspakke fra Sikkerhetsgruppen garanterer en enklere hverdag for deg, med færre aktører å forholde seg til, og raskere og mer effektiv hjelp når behovet skulle komme.

Innbruddsalarm

Vi leverer og skreddersyr alarmanlegg etter dine behov, så verdier er sikre og ansatte kan føle seg trygge. Vi kan også bistå med smarte løsninger som avverger uønskede situasjoner, som ransknapper og SOS-alarm til ansatte, samt integrasjon til adgangskontroll og mer!

Brannsikring

Vi installerer både trådløse og kablet system for brannvarsling. Vi kan enkelt programmere om eksisterende brannvarslingssystemer for alarmoverføring med varsling til 110-sentralen for utrykning. Alt er koblet opp mot vår alarmsentral døgnet rundt, gjennom hele året.

Kameraovervåking

Med realtidsovervåkning følger vi med på alt som skjer rundt din bedrift til avtalte tider. Ved eventuell fare kan vi manuelt utløse alarm og gi talebeskjeder til mulige inntrengere, slik at man avverger forsøk på innbrudd, hærverk og lignende. Vi setter opp regler etter kundens behov som trigger alarm med overføring til vår døgnbemannede alarmstasjon. 

Adgangskontroll

Begrens hvem som har tilgang til lokalet med individuelle adgangskort og personlige koder. Adgangskontrollen kan integreres med innbruddsalarmen for en mer komplett og automatisk løsning, med enkel internkontroll og betjening til enhver tid. 

Vakthold og inspeksjoner

Vi tilbyr mobilt vakthold med vektere i uniformerte tjenestebiler som patruljerer innom bedriften din et visst antall ganger i løpet av en kveld/natt. Vi setter opp en inspeksjonsplan med kunden som følges til punkt og prikke. Dette kan innebære at vi går rundt på eiendommen for å se etter uvedkommende eller sjekker at dører og vinduer er låst. Rapportering skjer automatisk etter hver inspeksjon og blir sendt per e-post og tilgjengeliggjort i egen kundeportal.  

Årskontroll av brannslukningsapparater

Vi tester og kontrollerer brannslukningsapparater og røykvarslere i bedriftslokalet, og forsikrer at apparatene samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser og montasjeanvisninger. 

Heisalarm

Vi kan overta hvilken som helst godkjent heisalarm med alarmoverføring til vår døgnbemannede og FG-godkjente alarmstasjon. Slik er ansatte aldri i fare for å bli fanget i heisen under driftsstans, uten å kunne gi beskjed. Vi sender ut vekter for å bistå ved behov for hjelp.

Skreddersydde tjenester 

Ikke alle bedrifter har det samme behovet. Har du for eksempel store vinduer med verdisaker på utstilling, vil du trenge et alarmsystem som både skal forhindre innbrudd, og gi rask utrykning om noen skulle bryte seg inn. Her kan vi skreddersy en avtale med deg som for eksempel går ut på å alltid ha en vekter i nærheten av butikken fra stengetid til midnatt. 

Om du har et stort lager med mange som ferdes inn og ut i løpet av en dag, har du kanskje større behov for et overvåkningssystem som gir full oversikt over alle utganger. Vi kan komme på befaring og rådgi deg om hvor kameraene kan plasseres og om du eventuelt bør installere et lydsystem som ekstra sikkerhet. 

Vi strekker oss alltid for å møte dine behov og gi bedriften den lille ekstra sikkerheten!

Fordelene med en komplett sikkerhetspakke

Sikkerhetsgruppen AS har sikret bedrifter mot innbrudd, hærverk og brann- og vannskader siden 1999. Sikkerhetsgruppen AS har fokus på rask utrykning og god kundeservice. Vekterens hovedoppgave vil alltid være å ha kortest mulig utrykningstid, for å stanse et eventuelt innbrudd, komme til unnsetning ved overfallsalarm, eller hindre/slukke et branntilløp.

Uansett om du har et butikk- eller kontorlokale, om du er på gateplan med store vinduer eller høyt oppe i et kontorbygg, har vi sikkerhetsløsningene som gir deg en bekymringsløs arbeidshverdag.

Prisoversikt for sikring av bedrifter

Vi er en totalleverandør av flere tjenester som sikrer bedriften. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede for våre kunder. Ved å bestyre stasjonen som tar imot alarmsignalene, blir vi et kostnadsbesparende mellomledd, i stedet for at du skal gå direkte til 110-sentralen. Dette er en totalløsning som våre kunder kommer godt ut av.