Skip to main content

Sikkerhet for ditt borettslag

Det er en trygghet i å ha alarmer og sikkerhetssystemer hos en og samme leverandør. Hos Sikkerhetsgruppen AS får du et helhetlig sikkerhetssystem for ditt borettslag. Vi både leverer, kontrollerer og gjør vedlikehold på moderne alarmløsninger for borettslaget. Våre kablede og trådløse systemer bidrar med å øke sikkerheten i tilfeller av brann eller innbrudd. Brann- og innbruddsalarm i ett, og rask utrykning ved behov. 

Brannalarm

Vi leverer trådløse brannalarmsystemer med direkte varsling til døgnbemannet alarmstasjon. Om man allerede har investert tungt i et brannvarslingssystem i bygget, kan denne enkelt tilkobles vår alarmstasjon for alarmoverføring. Alarmen kan også kombineres med separate innbruddsalarmer til de boenhetene som ønsker dette.

Kameraovervåkning

Garasjer og boder oppbevarer store verdier for beboerne i borettslaget. Vi overvåker fellesområdene for å hindre uønskede hendelser som innbruddsforsøk eller hærverk. Ved hjelp av vår intelligente tjeneste for kameraovervåking kan vi ta tak i hendelser som oppstår der og da. Videoanalyse med realtidsoverføring til vår alarmstasjon gjør at vi kan prate, se og jage bort uvedkommende direkte.

Vakthold og inspeksjoner

Vi tilbyr mobilt vakthold med vektere i uniformerte tjenestebiler som patruljerer innom borettslaget et visst antall ganger i løpet av en kveld/natt. Vi sjekker eiendommen, kontrollerer fellesareal og ser etter unormal aktivitet. Enhver inspeksjon blir rapportert til kunden med informasjon om eventuelle hendelser og status. Det er også egen kundeportal med all historikk.

Årskontroll av brannslukningsapparater

Vi tester og kontrollerer brannslukningsapparater i borettslaget, og ivaretar rutinemessige utbedringer og vedlikehold av brannsikkerheten. Sikkerhetsgruppen kommuniserer med styret at vi kommer, og sender et skriv til alle beboerne. Dersom man ikke er hjemme, trenger man bare å sette brannslukningsapparatet på dørmatta, så sjekker vi den avtalte datoen.

Adgangskontroll

Begrens hvem som har tilgang til hovedinnganger og diverse fellesarealer med individuelle adgangskort og personlige koder. Vi kan tilby en av markedets ledende systemer for adgangskontroll som gir deg en enklere oversikt og betjening av dine låssystemer og hvem som har tilgang til eiendommen. 

Heisalarm

Vi kan overta hvilken som helst godkjent heisalarm med alarmoverføring til vår døgnbemannede og FG-godkjente alarmstasjon. Slik er beboerne aldri i fare for å bli fanget i heisen under driftsstans, uten å kunne gi beskjed. Vi sender ut vekter for å bistå ved behov for hjelp.

Skreddersydde tjenester 

Borettslag/sameier kommer i mange former. Noen har hovedinngang rett ute på bakkeplan og én enkelt oppgang, mens andre innbefatter flere boligblokker og en stor, åpen gårdsplass. Noen har tilhørende garasje, mens andre har sykkelbod. Brannsikkerheten i garasjen er spesielt viktig, da en voldsom brannspredning her kan være utfordrende for brannvesenet å håndtere. Vi kan levere brannvarslingssystem som er spesielt egnet for garasje. 

Forskjellige borettslag vil alltid ha ulike behov – derfor kan vi skreddersy pakkeløsninger og enkelttjenester som passer ditt borettslag best.

Brann- og innbruddsalarm i ett

Det viktigste for beboerne i et borettslag er å føle at miljøet er trygt. Det er mange som har tilgang på de samme dørene og fellesarealene, og man kan ikke garantere at det ikke er noen uvedkommende som kommer seg inn i gården og videre inn i oppgangene. Derfor er det viktig å sikre disse best mulig og ta de riktige forholdsreglene. Det er opp til styret å sørge for at sikkerheten i borettslaget eller sameiet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, spesielt med tanke på brannsikkerhet. 

En komplett sikkerhetspakke fra Sikkerhetsgruppen garanterer en enklere hverdag for deg, med færre aktører å forholde seg til, og raskere og mer effektiv hjelp når behovet skulle komme.

Prisoversikt for sikring av borettslag

Vi er en totalleverandør av flere tjenester som sikrer borettslaget. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede for våre kunder. Ved å bestyre stasjonen som tar imot alarmsignalene, blir vi et kostnadsbesparende mellomledd, i stedet for at du skal gå direkte til 110-sentralen. Dette er en totalløsning som våre kunder kommer godt ut av.