Skip to main content

Lokal støtte

Sikkerhetsgruppen er et lokalt firma med sterk tilknytning til Nordstrand. Mange av oss i Sikkerhetsgruppen bor her eller er oppvokst her. Vi bryr oss om vår flotte bydel.

Derfor er vi glade for å støtte flere lokale lag og foreninger. Har du boligalarm fra oss, støtter du også ditt lokalmiljø.

Disse er vi sponsorer til per i dag: