Skip to main content
5 gode grunner til å anskaffe boligalarm

5 gode grunner til å anskaffe boligalarm

De fleste innbrudd forgår på dagtid, dvs i arbeidstiden hvor boligen din står tom. Går du til anskaffelse av boligalarm vil det skremme innbruddstyver, sikre boligen, verdier og begrense skadeomfanget. Vi er et lokalt sikkerhetsselskap og våre vektere er aldri langt unna.

1. Ytterst få boliger med alarm blir utsatt for innbrudd
Det viser seg at svært få boliger med alarm utsettes for innbrudd. Innbruddstyvene styrer unna boliger med alarm da det innebærer en større risiko for å bli oppdaget. Boligalarm er en enkel investering som trygger familen og boligen.

2. Boligalarm gir økt trygghetsfølelse og holder uønskede gjester på avstand.
Boligalarm sikrer boligen, verdier og holder uønskede gjester på avstand. Boliger i tettbygde strøk og byer er mer utsatt for innbrudd enn andre, men går du til anskaffelse av boligalarm bidrar dette til å sikre din bolig å gi økt trygghetsfølelse,

3. Lavere forsikringspremie hos de fleste forsikringsselskap
Stadig flere velger å skaffe seg FG-godkjent innbruddsalarm. De fleste forsikringsselskap gir rabatt på boligforsikringen om du sikrer boligen og installerer alarm. Det som gir mest rabatt er en alarm tilknyttet en alarmsentral med utrykning – slik vi tilbyr hos Sikkerhetsgruppen AS. Boliger med alarm har betydelig lavere risiko for innbrudd, så alarm er absolutt å anbefale.

4. Rask uttrykning ved innbrudd og brann (skadebegrensning)
Ved utløst alarm går alarmsignalene direkte til vår alarmsentral som umiddelbart varsler våre lokale vektere evt brannvesenet ved brann. Rask respons, og evt tidlig brannslokking, er avgjørende for at skadebegrensingen kan iverksettes så tidlig som mulig.

5. Sikrer familen, boligen og verdier
Boligen din representerer store verdier, og det er viktig å sikre familien og eiendelene i hjemmet. Med døgnovervåket boligalarm fra Sikkerhetsgruppen AS beskytter du familien og huset mot brann og tyveri. Innbruddsalarm, kameraovervåkning og elektronisk dørlås til inngangsdøren kan styres fra egen app fra din smarttelefon og sikrer umiddelbar varsling. På denne måten har du full kontroll på alarm og bolig, uansett hvor du er.