Skip to main content
Brannsikring i garasje: Forbedre sikkerheten i ditt borettslag eller sameie

Brannsikring i garasje: Forbedre sikkerheten i ditt borettslag eller sameie

Del:

Styret i et borettslag eller sameie har ansvaret for brannsikkerheten i bygget, og det inkluderer også fellesgarasjer. Her er våre råd for å sikre god brannsikkerhet i garasjeanlegget.

En brann i et garasjeanlegg (særlig underjordisk) kan raskt skape en farlig situasjon for alle mennesker i nærheten. På grunn av den betydelige brannbelastningen fra de parkerte bilene, kan en brann som ikke oppdages eller håndteres raskt, utvikle seg til en utfordrende brann som er vanskelig å slukke og som til og med truer byggets stabilitet. 

I garasjeanlegg er det som regel tøffe miljøforhold som kan påvirke levetiden på vanlige røykdetektorer. I tillegg kan fukt, støv og eksos utløse brannalarmene uønsket. Av denne grunn bør kun detektorer som er egnet for slike tøffe forhold installeres i garasjeanlegg. 

Hvilke alarmsystemer anbefales til garasjer?

For å sikre pålitelig og driftsikker brannvarsling i et garasjeanlegg, vil en varmedetektor være effektiv. I motsetning til en optisk røykvarsler, vil ikke en varmedetektor gå av på grunn av støv, eksos eller fukt. Denne utløses kun når den oppdager at temperaturen i anlegget er høyere enn et gitt nivå, som for eksempel ved en flammebrann der temperaturen øker raskt. 

En annen type detektor som anbefales, men som har en høyere prislapp, er en flammedetektor. Denne utløses når den registrerer flammer, basert på infrarød stråling. 

Retningslinjer for felles garasjeanlegg 

Som en del av styret i et borettslag eller sameie, har dere mulighet til å etablere noen generelle regler knyttet til bruken av fellesgarasjen. Follo Brannvesen har satt opp disse forslagene til retningslinjer for garasjeanlegg: 

  • «I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul.
  • Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.
  • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer/ kjellere (Forskrift om håndtering av farlig stoff § 5, 4. ledd).
  • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget.
  • Lading av elbiler skal kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.
  • Plasser elbiler nær inn-/utkjøring i parkeringskjellere.»

Brannfare knyttet til elbiler 

I et borettslag eller sameie er det krav til internkontroll av ladesystemer knyttet til elbiler. Dette er fordi ladesystemer er utsatt for høy belastning over tid, som kan skape så mye varme at ledninger smelter og resulterer i en brann. Det er med andre ord viktig å være obs på at strøm har energi som kan medføre fare for varmgang og brann. Selv om en elbil ikke brenner lettere enn en fossilbil, kan slukkearbeidet ved en brann fra et elbil-batteri ta lengre tid og være mer krevende. 

Da garasjeanlegg i et borettslag eller sameie er en del av fellesarealene, er det styrets ansvar å sørge for at det etableres gode og trygge ladeforhold.  Det elektriske anlegget skal kontrolleres og vedlikeholdes rutinemessig, i samråd med en godkjent elektriker. 

Få en tryggere hverdag i ditt borettslag eller sameie 

Med mange biler i samme garasje er brannsikkerheten spesielt viktig da den ​​voldsomme brannspredningen kan være utfordrende for brannvesnet å håndtere. Det er også viktig å ha et alarmsystem som er egnet for garasjeanlegget. Sikkerhetsgruppen kan levere trådløse brannalarmsystemer til ditt borettslag eller sameie. Med direkte varsling til en døgnbemannet alarmsystem, er dere sikret rask utrykning fra brannvesenet ved en eventuell brann i garasjen. Les mer om våre tjenester til borettslag her