Skip to main content
Sikkerhetsgruppen Nordstrand advarer

Sikkerhetsgruppen Nordstrand advarer

Del:

Sikkerhetsgruppen er eneste lokale alarmselskap på Nordstrand og vi har unike tjenester, ingen kan konkurrere på. Vi ber deg derfor være ekstra på vakt hvis du får besøk.

Sikkerhetsgruppen har livstidsgaranti på alle våre alarmanlegg. Er det behov for vedlikehold, gjør vi det gratis. Skulle du ønske å oppgradere alarmanlegget ditt har vi topp moderne utstyr til en svært god pris.

Ta kontakt med oss for mer informasjon på telefon 23 03 07 70

Dine fordeler hos Sikkerhetsgruppen AS:

  • Eneste lokale vaktselskap på Nordstrand
  • Døgnbemannet Vaktsentral
  • Nordstrands raskeste utrykningstid (gj.sn. 6,1 min)
  • Alarm- og sikkerhets APP for hele familien, med fri utrykning
  • Hundetjeneste
  • Fri utrykning og utkjøring av nøkler
  • Avtale med Oslo Brann-og redningsetat
  • Moderne alarmanlegg med husdyrtilpassing og livstidsgaranti